Film

Luftfoto

Behovet for innhold blir stadig større for TV-kanaler, produksjonsselskap, reklamebransjen og andre. Det å kunne produsere luftfoto krever kompetanse, erfaring og kostbart teknisk utstyr. En lovpålagt operatørlisens fra Luftfartstilsynet er også et krav for å kunne drive kommersiell virksomhet.

Ved å leie inn Nordic Aerials kan du dekke behovet for produksjon av bilder fra luften der ressursene ikke strekker til. Vi leverer alt fra enkle oversiktsbilder til mer komplekse scener.

  • Opp til C4K oppløsning (4096x2160p/24), 1080p/96
  • Fargeprofil etter ditt behov (f.eks. flat profil, Cinelike D/V, VLog)
  • Opp til 200 Mbps, all-I

Eksempler på tidligere oppdrag

HighCamp Turtagrø 2015, luftfoto

 

 

X2 Festivalen 2015 - bakkefoto, slow og timelapse (del 2, BASE)

 

 

X2 Festivalen 2015 -  Luftfoto, noe bakkefoto/slow XStyle (XFree, XTind, XStyle - ikke XBoard)

 

luftfart cr s
 Vi er lisensiert av Luftfartstilsynet, og har operatørlisens for kommersielle operasjoner på norsk territorium.
Gjennom W. R. Berkley er vi forsikret som kommersiell operatør av RPAS. Det er et myndighetskrav om ansvarsforsikring, ref. Luftfartstilsynets AIC N14/13.
Medlemskapet i den nasjonale RPAS- organisasjonen i Norge gjør at vi holder oss oppdatert på teknologi, reglement og aktiviteter.
Med lisens fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan vi påta oss oppdrag som krever tillatelse til å operere utenfor standardbegrensninger gitt av Luftfartstilsynet..