3D

3D-modeller til visualisering og konstruksjon

Har du behov for å visualisere et prosjekt med eksisterende bebyggelse og beskaffenhet? Trenger du nøyaktige modeller for måltaking, beregninger og konstruksjon? Ved å kombinere data fra luftfoto og bakkefoto produserer vi en fotorealistisk og detaljert 3D-modell av ditt prosjekt.

En modell kan leveres i ulike formater, f.eks. punktsky, teksturert 3D og ulike DAK-format.
luftfart cr s
 Vi er lisensiert av Luftfartstilsynet, og har operatørlisens for kommersielle operasjoner på norsk territorium.
Gjennom W. R. Berkley er vi forsikret som kommersiell operatør av RPAS. Det er et myndighetskrav om ansvarsforsikring, ref. Luftfartstilsynets AIC N14/13.
Medlemskapet i den nasjonale RPAS- organisasjonen i Norge gjør at vi holder oss oppdatert på teknologi, reglement og aktiviteter.
Med lisens fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan vi påta oss oppdrag som krever tillatelse til å operere utenfor standardbegrensninger gitt av Luftfartstilsynet..