Foto

Et nytt perspektiv

Med foto tatt fra luften får du en oversikt og et perspektiv som ikke er mulig å få til med tradisjonelt utstyr. Vi tar bilder med gyrostabiliserte profesjonelle kamera og linser. Vi tar også bilder for HDR og panorama.

Eksempler på oppdrag

  • Eiendom
  • Næring
  • Natur
  • Eventer
luftfart cr s
 Vi er lisensiert av Luftfartstilsynet, og har operatørlisens for kommersielle operasjoner på norsk territorium.
Gjennom W. R. Berkley er vi forsikret som kommersiell operatør av RPAS. Det er et myndighetskrav om ansvarsforsikring, ref. Luftfartstilsynets AIC N14/13.
Medlemskapet i den nasjonale RPAS- organisasjonen i Norge gjør at vi holder oss oppdatert på teknologi, reglement og aktiviteter.
Med lisens fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan vi påta oss oppdrag som krever tillatelse til å operere utenfor standardbegrensninger gitt av Luftfartstilsynet..